Bàn thờ Thần tài Thổ địa gỗ gõ đỏ, gỗ căm xe, gỗ tràm , gỗ xoan đào

Bàn thờ Thần tài Thổ địa gỗ gõ đỏ, gỗ căm xe, gỗ tràm , gỗ xoan đào kích thước 40x40, 48x48, 60x60, 69x69

Bàn thờ Thần tài Thổ địa gỗ gõ đỏ, gỗ căm xe, gỗ tràm , gỗ xoan đào kích thước 40x40, 48x48, 60x60, 69x69 có nhiều mẫu mã