Đồ thờ cúng tủ thờ , bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông địa, tủ thờ ông địa

Đồ thờ cúng tủ thờ , bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông địa, tủ thờ ông địa

Tủ thờ gia tiên, bàn thờ gia tiên , bàn thờ ông địa được làm bằng gỗ gõ đỏ, gỗ căm xe, gỗ tràm kiểu giáng phong phú, nhiều mẫu mã, đáp ứng nhu cầu khách hàng.